Phối màu nhuộm Masil: màu 7 Hot Pink và màu 9 Pink Ash

Phối màu nhuộm Masil: màu 7 Hot Pink và màu 9 Pink Ash

Nguyễn Thị Kim Ngân
30, Tháng Bảy, 2017

Phối màu nhuộm Masil: màu 7 Hot Pink và màu 9 Pink Ash

* Nguồn review từ hijin8652

TAGS :

masil thuốc nhuộm
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: